Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Auto Backlinks

Tạo Backlink tự động đơn giản và nhanh chóng.
Chúc website của các bạn nhanh chóng lên Top ranking của Google, Yahoo và Alexa !
Copy đoạn CODE dưới đây vào Website/Blog của bạn:
* Xin lưu ý:– Sau khi bạn dán code vào website hãy nhấn vào nút được tạo để đưa backlinks về website của bạn.
– Nếu bạn xóa code khỏi website của bạn thì backlink của bạn tại đây sẽ tự động được xóa bỏ.